112 - Integrisani sistem za reagovanje u vanrednim situacijama
 
 
Vatrogasno-spasilačka i specijalna vozila za gašenje požara i spasavanje
Komandna vozila
Navalna vozila
Kombinovana vozila
Autocisterne
Vozila specijalne namene sa automehaničkim lestvama
Vozila specijalne namene sa hidrauličnom zglobnom platformom
Vozila za gašenje prahom
Vozila za gašenje penom i prahom
Tehnička vozila
Vozila za kontejnerski transport (pokretno spremište)
Vozilo za gašenje šumskih požara
Vatrogasni brod
Kanaderi
Helikopteri
Vozila i oprema za delovanje u prisustvu opasnih materija
Vatrogasna vozila za tunele
Vatrogasna vozila gašenje požara na naftnom polju
Vozila sa daljinskim upravljanjem
Roboti za gašenje požara
Amfibijska vozila
Oprema i plovila za spasilačke intervencije u slučaju poplava
Specijalna vozila za prevoz opasnih hemikalija i eksplozivnih materija
Vozila za dekontaminaciju
Izviðačka vozila
Snabdevanje i podrška vozila
Dodatna oprema za vozila
 
Sprave i oprema za početno gašenje požara i oprema za rad sa opasnim materijama
Oprema za gašenje vodom
Oprema za dobijanje pene
Vatrogasna creva
Protivpožarna sredstva za gašenje
Aerosol sistemi za gašenje
Oprema za gašenje u slučaju eksplozije
Požarna ćebad
Prenosni i prevozni aparati za početno gašenje požara
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje CO2
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje penom
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje prahom
Protivpožarni aparati (portabl i mobilni) za gašenje halonom
Pumpe za gašenje požara
Oprema za rad sa agresivnim i opasnim materijama
Elektro oprema
Oprema za osvetljenje
Oprema za provetravanje i ventilaciju
Oprema za detekciju i dozimetriju
Oprema za vezu
 
Vozila za hitna medicinsku pomoć, medicinsku negu i spasavanje u vanrednim situacijama
Vozila za hitnu pomoć i vozila za medicinsku negu u uslovima vanrednih situacija
Prikolice logističke namene
Mobilne kuhinje
Logistička vozila
 
Stabilni sistemi za gašenje požara - instalacije i sistemi
Šprinkler instalacije
Instalacije za gašenje CO2 sa niskim ili visokim pritiskom
Sistemi u Ex izvedbi
Sistemi za gašenje požara koji koriste halokarbon gasove
Sistemi za gašenje požara tehnologijom vodene magle
Sistemi za gašenje požara penom
Sistemi za gašenje požara upotrebom hemijskog agensa za gašenje požara
Sistemi sa inertnim gasom za gašenje požara
Sistemi za zaštitu kuhinjskih prostorija od požara
Lokalni sistemi za zaštitu od požara
Sistemi zaštite od požara sa redukcijom kiseonika
Sistemi za gašenje prahom
Sistemi za zaštitu mašina od požara
Sistemi sa vodom za fino prskanje na sprinkler instalaciji - visok pritisak / nizak pritisak
 
Strukturna zaštita od požara
Vatrootporni premazi za kablove
Protivpožarne obloge
Zaštita revizionih otvora
Protivpožarna zaštita za kablovske trase i instalaciju
Protivpožarna  zaštita spojeva
Protivpožarna zaštita za čelik
Protivpožarna zaštita za drvo
Vatrotporne boje, gips; izolacija
Izolacioni materijali
Vatrootporni graðevinski materijali i komponente
Vatrootporni kablovi
Požarne barijere
Sistemi za zadržavanje vode
Vatrootporne krovne konstrukcije
Vatrootporni zidni elementi i pregradni zidovi
Panična rasveta
Sigurnosna rasveta
Softveri za projektovanje
 
Tehnička infrastruktura i zaštita objekata
Stabilne instalacije za rano otkrivanje i dojavu požara
Stabilne instalacije za rano otkrivanje i dojavu gasa
Detektori požara, tačkasti
Laserski detektori
Linijski detektori
Detektori plamena
Gromobranska zaštita objekata i opreme
Zaštita računarskih soba
Sistemi za odimljavanje I odvoðenje toplote
Zaštita sistema za ventilaciju
Neprekidna napajanja
Sistemi video nadzora
Protivprovalni sistemi
Kontrola pristupa
 
Aparati i oprema za reagovanje u vanrednim situacijama
Vatrogasne lestve
Mehaničke lestve
Automehaničke lestve
Hidraulične zglobne platforme
Teleskopske platforme
Oprema za sečenje I razdvajanje
Oprema za podizanje I povlačenje
Sredstva za spasavanje
Spusnice
Vazdušni jastuk
Samospasioci
Užad i konopci
Oprema za sprečavanje životne opasnosti
Protivgradna oprema
Skloništa
Rampe
Ureðaji za pripremu vode I namirnica
Oprema za organizaciju života u poljskim uslovima i prateća oprema
Kontejneri i transportni sistemi
Generatori i osvetljenje
 
Uređaji i aparati za merenje i detekciju u vanrednim situacijama
Aparati za detekciju i merenje hemijskih supstanci
Aparati za detekciju i merenje gasa
Ureðaji za traganje I spasavanje
Ureðaji za vibraciju, detekciju i upozoravanje
Oprema za spasilačke intervencije u slučaju zemljotresa
Optički ureðaji za traganje I spasavanje
Radarski ureðaji za traganje i spasavanje
Aparati za merenje temperature
Termalne kamere za detekciju požara i spasavanje
Termalne kamere u industrijskoj bezbednost
 
Bezbednost na radu
Lična zaštitna oprema
Oprema za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu
Radno-zaštitna odeća I obuća
Vatrogasno-spasilački šlem
Vatrogasno-spasilački opasač
Zaštitna oprema od plamena i toplote
Oprema za zaštitu organa za disanje
Oprema za zaštitu od kiselina, baza i opasnih materija
Oprema za zaštitu od radioktivnosti
Zaštita očiju - zaštitne naočare
Zaštita sluha
Zaštita ruku - rukavice
Zaštitna obuća
Zaštita kože
Odeća za hemijsku zaštitu
Odeća za jednokratnu upotrebu
Odeća za zaštitu od visokih frekvencije
Sigurnosni prsluci
Odeća otporna na kiselinu
Zaštitna odeća za peskarenje
Zaštitna odeća za zavarivanje
Odeću za zaštitu od zračenja
Ronilačka odela
Zaštitni prsluci za upozorenje
Odeća za zaštitu od loših vremenskih uslova
Korporativna odeća
Tkanine i materijali za zaštitnu opremu
 
Zdravlje na radu, spasavanje, hitna- prva pomoć i (para) medicinska oprema
Oprema i aparati za dezinfekciju
Oprema za prvu pomoć
Šatori za prvu pomoć
Nosila i pribor
Zaštitna oprema za zračenja
Respiratorni aparat
Sistemi za pranje i sušenje za odeću i pribor
Ergonomska oprema
Opreme za test sluha
Opreme za test očiju
Oprema za vakcinaciju
Lekovi i farmaceutski preparati
Oprema za ispiranje očiju
Oprema za kontrolu disanja
Defibrilator
Tuševi za vanredne situacije
Zavoji
Preventiva i terapija
Izostanci / bolovanja
Lekovi
Mobing
Prevencija leðima
Prevencija stresa
Prevencija zavisnosti
Higijena i sanitarni materijal
Dezinficijensi i dezinfekcija opreme
Tuševi
Ručna sredstva za čišćenje
Peškiri i sapuni
Higijena i sanitarni materijal
Mašine za čišćenje
Telefonske radne stanica - call centar
Gromobranska zaštita sistema za radne stanice Anti-glare zaštita
Kontrola temperature
Zaštita za nepušače
Ketering na radnom mestu / zdrave ishrane
Ishrana - saveti
Automati za pića
Pića
 
Bezbednost radnog mesta i proizvoda
Protivpožarna bezbednost proizvoda
Električna bezbednost
Elektrostatička sigurnosna oprema
Uzemljenje i kratak spoj ureðaja
Izolacioni materijali
Nisko-naponska oprema
Nisko-naponski prekidači
Osigurači
Bezbednosni prekidači
Alati, izolovani
Ureðaji za kontrolu zagaðenja vazduha
Klimatizacioni ureðaji
Filteri za prašinu
Postrojenja i oprema za separaciju čvrstog otpada
Postrojenja i oprema za kontrolu zagaðenja vazduha
Zagaðenje vazduha - agensi
Zagaðenje vazduha - filteri
Redukcija šuma 
Redukcija šuma / prigušivačima
Zaštita od vibracija
Redukcija zvuka - zidovi i paneli
Kabine, kapsule, štitovi
Prigušivači
Zaštita životne sredine na  radu
Sakupljanje  otpada i transporta
Regulisanje vode i otpadnih voda
Skladištenje
Odlaganje otpada - usluge
Bezbedno rukovanje opasnim materijama
Nivo buke
Obim buke
Kontrola temperature
Provajderi merenja - tehnološke usluge
Oprema za automatsko isključivanje u slučaju opasnosti
Zaštitni ureðaji za Izlaz u slučaju opasnosti
Upozoravajuće oznake
Ručne lampe i lampe za glavu
Bezbednost sistema savetovanja
Znaci upozorenja
Sigurnosni ureðaji za mašine (opšte)
Sredstva za čišćenje
Bezbednosne podne obloge i lakovi
Merdevine
Radne platforme
Bezbednost kontejnera ormari i ormana
Noževi
Oprema za radionice
Specijalni alati
Alati
Kutije za alat
Laboratorijska oprema i instalacije
Transport  i bezbednost vozila
Bezbednost  tokom transporta
Bezbednost trećih lica i vozila na radu
Bezbednost pretovara
Interni transport
Oprema za dizanje
Pomagala za podizanje i transport
Oprema za skladišta
Kontrola kvaliteta
Kontrola radnog procesa
Oprema instrumenti za upravljanje
Funkcionalna bezbednost
Elektronska kontrola u radnom procesu
Bezbednost radnog mesta
Sistemi za kontrolu pristupa (npr.barijere)
Oprema za prevenciju sabotaža / prevara
Barijere, demarkacija zone
Instalacije i pribor
Kapije i vrata
Sigurnosno staklo
Oprema za praćenje radnog rasporeda i učinka na radnom mestu
Kontrola bezbednosti- sertifikacija
Obuka i trening- bezbednost i zdravlje na radu
 

 

Pregledi profila

 • Pre događaja747
 • Posle događaja211

Organizator

 • SAJAM_NOVI_LOGO_srb_1.png

Medijski partneri

 • BGEN_LOGO_FINAL_mali.jpg
 • Energoinfo_logo_220x50.png
 • industrija_170px.jpg
 • pss_security_logo.png
 • securitysee_mali.png
 • Casopis_Zastita_logo_2016_mala.jpg
 • a_s_Adria_logo_for_web.png
 • ISACA.png
 • startit_logo_v2_crni.png
 • energyworld_42696.jpg

Lokacija

Belgrade, Beogradski sajam Bulevar Vojvode Mišića 14 /